کپ با چه منظوری در خط لوله مورد استفاده قرار میگیرد؟ کاربرد اصلی کپ مسدود کردن انتهای خط لوله میباشد.

نوع اتصال کپ چگونه است ؟ کپ ها عموما به صورت جوشی به خط لوله متصل میشود اما کپ های فشار قوی را به کمک رزوه ای هم مورد استفاده قرار میگیرند. کپ در چه ضخامت و رده هایی مورد استفاده قرار میگیرد؟ کپ های ضخامت پایین را اصطلاحا عدسی مینامند و برای خطوط لوله مانسیمان از کپ های رده 20،40،80،160 استفاده میشود. لیست قیمت کپ جوشی (مانسمان – مانیسمان) بنکن قابل مشاهده میباشد.